Terug naar Homepage


 
   


Prinsen Food - Reiniging & Desinfectie

Prinsen Reiniging & Desinfectie staat voor specifieke kennis en ervaring.
Kennis van de productieprocessen is onontbeerlijk voor een goede uitvoering van de reiniging. Prinsen Food - reiniging & Desinfectie heeft deze kennis in huis en is op de hoogte van de juiste reinigingsmethodieken. Wij zetten de juiste methodiek op de juiste plaats in. Over het algemeen werken we met verschillende methodieken, maar ook een combinatie is mogelijk.

  • We kennen de handmatige methode met behulp van een reinigingsoplossing of droge reiniging, zo nodig met gebruik van perslucht en/of industriestofzuigers.
  • De mechanische methode onder andere schrobben, reinigen met foam en/of gel, midden- en lage drukreiniging en hoge/lage druk stoomreiniging.
  • De chemische methode wordt ingezet voor onder andere het verwijderen van eiwitten en het verzepen van vetten.
  • En we kennen een combinatie van chemische en fysische reiniging. Natuurlijk is de te gebruiken chemie afhankelijk van de soort vervuiling en het materiaal waaruit de te reinigen productiemachines en onderde-
    len bestaan.